Beperking van de demonstratievrijheid mag dan ook alleen wanneer dat noodzakelijk is in het kader van volksgezondheid, verkeersveiligheid of openbare orde. Bij strafbare feiten, overtreding van de regels voor demonstraties of direct gevaar voor personen of goederen treedt de politie op.

Iedereen mag een demonstratie organiseren. Meld de demonstratie bij de desbetreffende gemeente. Vaak moet de demonstratie minimaal 24 tot 48 uur van te voren gemeld worden. Dit kan per gemeente verschillen. Deze informatie is vaak te vinden op de website van de desbetreffende gemeente of neem contact op met de gemeente waar je de demonstratie wilt organiseren.

 

Algemene regels voor een demonstratie :

 • Het mee voeren van stoffen en goederen in welke vorm dan ook die geschikt zijn om lichamelijk letsel aan derden toe te brengen is verboden.
 • Er mogen geen wegen, kruispunten en / of splitsingen  geblokkeerd worden.
 • Ten aller tijden blijft de vluchtstrook vrij om hulpdiensten (ook taxi's ivm ziekenvervoer) de ruimte te geven.
 • De plek waar de demonstratie plaats vind schoon achter laten.
 • Bevelen van de politie in het belang van de openbare orde en / of veiligheid moeten opgevolgd worden.
 • Als er geluidsversterkers zoals microfoons, luidsprekers of megafoons gebruikt worden, mag het geluid daarvan niet te hard staan. De politie bepaalt hoe hard het geluid mag zijn en hiervoor moet er ook een vergunning aangevraagd worden bij de desbetreffende gemeente anders is een melding voldoende.
 • Bij een vergunning is het raadzaam om een draaiboek te maken met het progamma tijdens de demonstratie. 
 • De in- en uitgangen van gebouwen mogen niet geblokkeerd worden. Iedereen moet vrij in en uit kunnen lopen.
 • Als er flyers uitgedeeld worden en mensen gooien ze op de grond, moeten deze zelf opgeruimd worden.
 • Er mogen geen voorwerpen verbrand worden voor, tijdens of na de demonstratie .
 • Deelnemers aan de demonstratie mogen geen dikke stokken of vergelijkbare voorwerpen bij zich hebben. Ook niet als onderdeel van spandoeken.
 • Tijdens de demonstratie mag er niet gediscrimineerd worden op godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of andere zaken.
 • De demonstratie mag niet op onaanvaardbare wijze schade toebrengen aan derden.

 

Persoonlijke noot:

 • Laat u vooral niet ontmoedigen door dit hele pakket aan regeltjes .
 • Zorg ervoor tijdens de demonstratie dat er constant en zoveel mogelijk gefilmd wordt.

 

 

Joomla templates by a4joomla