Na een auto ongeluk 12 jaar geleden ben ik in de ziektewet terecht gekomen. 8 jaar later kwam er een rechtszaak over een schadevergoeding van de verzekering van de tegenpartij. Hierbij werd bepaald dat ik recht had op een bedrag wat onderverdeeld werd in inkomstenderving, schadevergoeding en smartegeld.De rechter droeg mijn advocaat op de verdeling op papier te specificeren, en zo geschiedde. Tot dat moment ontving ik een bijstandsuitkering en ik heb deze onmiddellijk laten stopzetten.

Lees meer: Automatische lening?