Vandaag stond op nu.nl een artikel waarin de zorgen worden uitgesproken over de toename van de Russische activiteiten in Syrië.

De koude oorlog is nooit beëindigd. Gorbatsjov’s Glasnost en Perestrojka eind jaren ’80 van de vorige eeuw waren slechts een interbellum. De VS en haar bondgenoten hebben inmiddels diverse bases in zuidoost Europa en Eurazië geopend, waardoor er gemakkelijk uitgevallen kan worden naar de (grotendeels door henzelf veroorzaakte!) brandhaarden. De logische reactie daarop is dat Rusland als opponent wordt neergezet en de landen in de eigen regio beschermd. Dat is terecht, want Rusland heeft van oudsher al banden met de omringende landen, op alle fronten.

De grootste dictators bevinden zich echter in de NAVO, met de VS voorop! Binnen deze club wordt de roep om militair ingrijpen met de dag luider. Engeland heeft al gezegd Syrië te zullen aanvallen, Frankrijk ook, en Nederland…? Wij, de ja-knikkers van de EU, gaan daar in mee. Ook wij gaan militairen sturen! Alles geïnitieerd en gedirigeerd door de VS! Dat land is van oudsher een oorlogsnatie: overal waar er gevochten kan worden zie je de VS op het toneel! Het zijn zogezegd de ‘bullies’ van de wereld, de pestkoppen uit de klas welke het voor de anderen verzieken! Het probleem is echter dat er geen leidinggevende docent is welke deze schooiers tot de orde kan roepen! Hierdoor dreigt de geweldsspiraal zich steeds verder te verdiepen. Sinds 9/11 (11 september 2001, de dag dat vliegtuigen het World Trade Center en het Pentagon invlogen) is de wereld steeds gewelddadiger geworden. De continue dreiging van terrorisme hangt letterlijk als een Zwaard van Damocles boven de Westerse wereld…

Er gaan al veel langer geruchten dat 9/11 een ‘inside job’ was. Ik ben geneigd om dit te geloven. Empirisch onderzoek laat zien dat veel puzzelstukjes gewoonweg niet passen! Geen brokstukken van het WTC maar gruis, geen lijken gevonden, de torens die kaarsrecht naar beneden storten (controlled demolition?), en meer van die zaken…

Sinds Bush ‘The war on terror’ afkondigde, Osama Bin Laden beschuldigde van het beramen van de aanslag, Irak binnenviel en de oude Amerikaanse bondgenoot (!) Saddam Hoessein opjoeg en vermoordde, hebben de negatieve sentimenten tegenover het Westen de overhand genomen. Dit heeft geleid tot het groot worden van van Al Sha’bab, Al Qaïda en het onstaan van afsplitsingen als IS, welke ronduit moordmachines zijn!

De VS en de EU hebben alle problemen, ook de vluchtelingen, waar ze nu mee te kampen hebben vooral aan zichzelf te danken! Een halve eeuw oorlog heeft mensen opgejaagd, verdreven van huis en haard. De hand in eigen boezem steken is nu nog het enige wat er kan gebeuren! De ellende oplossen wordt moeilijk, zo niet onmogelijk. Het beste idee zou zijn om onmiddelijk (!) te stoppen met oorlog en haatzaaierij te voeren; een einde aan de polarisering!

Helaas… Dat is utopisch wensdenken! Zolang rijke families (Rohtschilds, …) en (grote) banken kunnen profiteren van andermans ellende zullen deze systemen blijven bestaan…

 

Bron: Johan's Blog

Joomla templates by a4joomla