Het wordt steeds gortiger met de zorgverzekering! Niet alleen stijgen de premies elk jaar verder, ook het verplicht eigen risico wordt ieder jaar duurder. Op dit moment doet het gerucht opgeld dat de premie in 2017 gaat stijgen tot een bedrag van € 500,00 op jaarbasis. In 2009 was het verplicht eigen risico € 155,00. In 2016 is dit gestegen naar € 385,00. In totaal hebben de mensen die afhankelijk waren van de zorg in die periode een bedrag van € 2180,00 opgehoest. Een bedrag wat feitelijk gezien kan worden als een boete op ziek-zijn, en dus onterecht van de mensen met een zorgvraag wordt ingepikt!

 

Verzekeraars verschuilen zich achter het excuus dat zij vanuit de overheid verplicht zijn om dit bedrag te incasseren. Eigenlijk is dat niet waar, want verzekeraars kunnen gemakkelijk een vuist maken tegen de overheid en zeggen dat ze weigeren om te stelen van de chronisch zieken en gehandicapten. Dat ze dit niet doen komt omdat het een van overheidswege vulgaire prikkel is om snel aan geld te komen.

Op dit moment voert de Socialistische Partij (SP) actie om tot een basisverzekering voor iedere Nederlander te komen. Partijen als de VVD, CDA, ChristenUnie en D66 zien daar geen heil in en kiezen liever voor de marktwerking. Hierbij wordt alleen de hoogst noodzakelijke zorg uit de basispremie betaald, de rest dient bekostigt te worden uit de aanvullende verzekering. Het verplicht eigen risico wordt in stand gehouden, en mogelijk zelfs verhoogd.

 

Gevolgen

De gevolgen voor mensen met een chronische ziekte of handicap laten zich eenvoudig raden. Zij hebben vaak al beperkte middelen, en worden nog eens dubbel gepakt door alle eigen bijdragen en het verplicht eigen risico.
De diefstal door onze overheid neemt groteske vormen aan: nu al € 2180,00, en dadelijk – wanneer de plannen doorgaan! – komt daar nog eens € 500,00 bovenop! Daarnaast is de Wet Tegemoetkoming Chronisch zieken en Gehandicapten (WTCG) in 2014 afgeschaft waardoor er geen compensatie meer plaatsvindt. Belastingtechnisch worden de mogelijkheden tot teruggave van de medisch noodzakelijke kosten ook steeds verder ingeperkt. Kwijtschelding van bijvoorbeeld de waterschapsbelasting en rioolheffing wordt door veel gemeenten ook niet meer gegeven. Al met al teren mensen steeds verder op hun spaargeld in of belanden zelfs langzaam maar zeker in de armoede!

 

Oplossingen

De oplossingen welke de SP aandraagt vormen een goede basis om op verder te bouwen. Met name Renske Leijten en Sadet Karabulut maken zich sterk om de positie van mensen aan de onderkant van de samenleving te verbeteren. Het hele proces zal echter een lange adem nodig hebben, want een aantal (grote) partijen ziet niets in de basisverzekering, laat staan de bestrijding van de armoede in Nederland!

Dat, terwijl er in Nederland op dit moment bijna 2 miljoen (!) mensen op of zelfs onder de armoedegrens leven! Kinderen die ’s morgens vaak zonder ontbijt naar school worden gestuurd. Gezinnen waar geen geld is om iedere dag een warme maaltijd op tafel te zetten, tenzij je elke dag frieten van de voedselbank wilt eten!?

Dan moet u bedenken dat wij een clowneske minister-president hebben welke glashard durft te beweren dat er in Nederland geen armoede bestaat!? Volgens hem is Nederland geen derdewereldland, en hebben wij het goed hier..? Ik zie nog de gezichtjes van de kinderen ten tijde van het kinderdebat in 2013, georganiseerd door het Jeugdjournaal:

 

Deze schaamteloze vlegel verdient echt een snoeiharde schop onder zijn kont te krijgen! Dit kun je niet maken! Heeft Rutte er wel rekening mee gehouden dat er in de zaal kinderen kunnen zitten voor wie het niet zo vanzelfsprekend is wat hij allemaal staat uit te kramen? Volgens mij niet! Hij kijkt niet verder dan zijn eigen achtertuin, is totaal wereldvreemd!

Mede door zijn partij (VVD) is de armoede in Nederland fors toegenomen. Rutte beloofde ons indertijd € 1000,00? Nooit gehad, of bedoelde hij toevallig dat hij die van de chronisch zieken en gehandicapten zou stelen?

 

Lees meer op johanvandenboogaard.nl of op Facebook

Joomla templates by a4joomla